Tuesday, April 13, 2010

KELAS AMALI


Pelajar Tingkatan 4 Arif
Menjalankan Kerja Amali
di makmal Biologi

KELAS AMALI

Mengkaji Kesan Pergerakan Angin Terhadap Kadar Transpirasi